ะเมิง ถือได้ว่ายังเป็นเมือง ที่มีความอุดมสมบรูณ์ของป่าไม้ อยู่มากมาย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่น ของที่นี่เหมือนกัน และความสมบรูณ์นั้น มันก็ทำให้มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ มากมาย ที่อาศัย ความสมบรูณ์ของป่าไม้ เป็นแหล่งที่พักพิงเป็นบ้านและที่หลบภัย

หลังจากที่ว่างจากงานการ กันคนที่นี่ สะเมิง ใช้เวลาบางส่วน เข้าไปในบ่าและเก็บของป่า มาเพื่อประกอบอาหาร โดยส่วนมากจะไม่นิยมเก็บมาขายกัน โดยมาก ถ้าได้มามากเกิน ถึงจะมีการแบ่งขายกัน

ซึ่งช่วงฤดูฝน ป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์ย่อมมีเห็ด นานาชนิดมาให้ชาวบ้านได้เก็บไปประกอบอาหารกันอย่างมากมาย เมนูที่เป็นที่นิยมกันก็คือ แกงเห็ด นึ่งเห็ด จิ้มน้ำพริกข่า ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่กันเลยทีเดียว