­

EP02 เช้า สาย บ่ายจรดเย็น หนึ่งวันกับหาที่ กิน ดื่ม ชิลด์ ชิค ที่สะเมิงกัน

มื่อใครๆมาเที่ยวสะเมิง อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักถามหารองลงมาจากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวก็คือ ไปกินไปดื่ม ชิลด์ๆที่ไหนกันดี? วันนี้เลยจะขอพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกัน

EP01 ” เ ชี ย ง ใ ห ม่ – ส ะ เ มิ ง – บ่ อ แ ก้ ว – กั ล ย า ณิ วั ฒ น า วันเดย์ทริป ทริปจบแต่คนไม่เคยจบ (ที่จะรักสะเมิง) “

วามรู้สึกที่เราอยากจะกลับไปอีก กลับไปสถานที่เดิมๆ ซ้ำๆ เหมือนสถานที่นั้นๆคอยโปรยเสน่ห์ชักชวนให้เรากลับไปสัมผัสทุกครั้งที่มีโอกาส ความรู้สึกประมาณนี้ น้อยครั้งนะที่มันจะเกิดขึ้นกับเรา ถ้าสถานที่นั้นไม่พิเศษจริงๆ น้อยครั้งที่เราจะมีโมเมนต์แบบนั้น