­

About I am Natee

Natee M. | Content Creator | At Samoeng | ที่นี่ สะเมิง | อีกหนึ่งอำเภอของเชียงใหม่ ที่ใครไปแล้วจะ "คิดถึง"

ผ้าทอไทลื้อ บ้านแม่สาบ

ากจะพูดถึงการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ผมมองว่าการท่องเที่ยวนั้นมีพัฒนาการมาตามลำดับ จากแต่เดิมที่ท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายใช้สอย สนองความต้องการขั้นพื้นฐานของตัวเอง 

หลวงปู่ครูบาอินถา พระเกจิอาจาย์ล้านนา

ระครูถาวรมงคลวัตร (หลวงปู่ครูบาอินถา ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อายุ 93 ปี มรณะภาพอย่างสงบในกุฏิของวัดยั้งเมินเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2557

ชวนเที่ยว สถานีเกษตรหลวงปางดะ สะเมิง

ครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวอำเภอสะเมิงแล้ว ไม่ได้ไปเที่ยวชม สถานีเกษตรหลวงปางดะ ถือว่ามายังไม่ถึงสะเมิง เพราะถือว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีแหล่งท่องเที่ยว

มาฟัง เพลงซอ โดยจั้งซอละอ่อนสะเมิง

ลอดภายในงานสตรอเบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิงภาคกลางวัน ยังมีการแสดงพื้นบ้าน การร้องเพลงซอ ของเด็กๆเยาวชน อำเภอสะเมิงอีกด้วย  เสียงร้องเพลงซอขับขานด้วยทำนอง ที่สนุกสนาน เจื้อยแจ้ว  ดังไปเกือบทั่วงาน สามารถเรียกนักท่องเที่ยวที่เดินไปมาภายในงาน ให้เข้ามายืน มาชมกันหน้าเวที