­

EP01 ” เ ชี ย ง ใ ห ม่ – ส ะ เ มิ ง – บ่ อ แ ก้ ว – กั ล ย า ณิ วั ฒ น า วันเดย์ทริป ทริปจบแต่คนไม่เคยจบ (ที่จะรักสะเมิง) “

วามรู้สึกที่เราอยากจะกลับไปอีก กลับไปสถานที่เดิมๆ ซ้ำๆ เหมือนสถานที่นั้นๆคอยโปรยเสน่ห์ชักชวนให้เรากลับไปสัมผัสทุกครั้งที่มีโอกาส ความรู้สึกประมาณนี้ น้อยครั้งนะที่มันจะเกิดขึ้นกับเรา ถ้าสถานที่นั้นไม่พิเศษจริงๆ น้อยครั้งที่เราจะมีโมเมนต์แบบนั้น

พาชมทะเลหมอก บนพระธาตุดอยนก

ระธาตุดอยนก ถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง เป็นศาสนสถานสำหรับให้ชาวบ้านได้มาสัการะบูชา และกราบไหว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้าน

อากาศตอนเช้าๆ ที่นี่ “สะเมิง”

มื่อพูดถึงเรื่องของดิน ฟ้า อากาศ ที่เย็นสบาย ยากมากที่จะอดกล่าวถึง(เอาง่ายๆคืออวดนั่นเอง…แฮ่) ที่นี่ไม่ได้ เพราะอากาศที่หนาวสบายๆ ไม่ได้หนาวจนเว่อร์ จนต้องหาโคชมาใส่กันหนาวแบบนั้น  แต่เป็นบรรยากาศที่เย็นสบายทั้งวัน คือหนาวกำลังดี เหมาะกับพวกต้องการไสตล์ Slow Life ประมาณนั้น 55+